RAZVOJ

Kompanija Adriatic Properties, investitor, prethodih godina izvršila  je rekonstrukciju postojećih objekata sa odgovornošću  i o svom trošaku u skladu sa odobrenim planovima, specifikacijama i rasporedom dogovorenim između Vlasnika i Operatera. Zgrade su dizajnirane kao luksuzni  hotel u skladu sa internacionalnim standardima. Nakon završetka rekonstrukcije hotel je bio spreman da se otvori za puno upravljanje nakon opremanja i dobijanja svih neophodnih dozvola.

-Faza I: Rekonstrukcija hotela Miločer, apartmana na hotelu ostrvu Sveti Stefan i okolnih Vila praćeno rekostrukcijom okolnih sadržaja

Faza I završena je 2010-te godine. Podrazumjevala je renoviranje hotela Miločer, i hotela ostrva Sveti Stefan (zajedno 58 soba i apartmana), osim toga u dijelu infrastrukturnih radova bila je predviđena izgradnja adminirativne zgrade i zabavnih sadržaja kao bi se stvorili  uslovi da novi rizort bude operativan pod brendom Aman rizort i rangiran sa 5 zvjezdica. Neophodni uslovi sem operativnih servisa podrazumjevali su naviši nivo kvaliteta svih sadržaja.

– Faza II izgradnja hotela Kraljičina plaža, Spa centra i rekonstrukcija okolnih Vila

Dio II faze koji je već završen podrazumjevo je izgradnju Spa centra. Spa centar je operativan od 2014.godine.

U januaru 2016. godine Adriatic Properties je dobio dozvolu za nastavak realizacije radova na II fazi na zakupljenom predjelu. Novim radovima prdviđena je izgradnja novog hotela  na mjestu sadašnjeg hotela Kraljičina plaža .

Očuvanje prirodnog bogatstva i kulturnog nasleđa ovog predijela  bio je prioritet Adriatic Properites-a i Vlade Crne Gore pri odabiru projektnog rješenja prema kojem će se raditi, a cilj je unapredjenje turističke ponude i izgradnja sadržaja koji će zadovoljiti zahtjeve posjetioca za izuzetnim koforom, privatnosti i uživanju u prirodnim ljepotama ovog predjela.